Firma grupy FP ENGINEERING LTD

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco z wydarzeniami i nowościami w Spomax Engineering SA

Jesteś tutaj:
Strona główna
O firmie
Ochrona danych

Ochrona danych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KONTRAHENTA
Szanowny Panie/Szanowna Pani
Pozyskaliśmy i przetwarzamy Wasze dane osobowe, dlatego też na podstawie art. art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE]2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO ,
Przekazuję następujące informacje

1. Na nas ciąży status Administratora danych osobowych
Spomax Engineering SA
ul. Magnolii 13/6
05-500 Józefosław
 
Punkt kontaktowy w przedmiocie działania to : spomax@spomax.eu

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane są w następujących celach
- Realizacji umowy wynikającej z treści zamówienia
- Rozliczeń finansowo księgowych
a podstawę tego stanowią:
- art.6 ust.1 lit.b ) RODO „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy”
- Art.6 ust. 1 lit. C) RODO „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa z 26 czerwca 1974 r, Kodeks Pracy”
- Art. 6 ust. 1 lit. F RODO „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią …”
- Art.9 ust.2 lit.b,c,h,j ) RODO „ w celu realizacji obowiązków administrator a danych wynikających z przywołanych przepisów w celach archiwalnych „
W związku z celami , które przywołaliśmy wyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być
- podmioty pośredniczące w wykonaniu umowy (poczta, firmy kurierskie, firmy transportowe i inne podmioty wykonujące usługi związane z realizacją umowy ) a także
- podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora (dostawy usług IT, kancelarie prawne , GRI i podwykonawcy robót itp.)
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku , gdy postanowi Pani/Pan skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych, mających na celu jednoznaczną ich identyfikację, aby zweryfikować czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienie z incydentem lub nadużyciem
Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Ale niepodanie danych osobowych będzie wtedy skutkowało niemożliwością wykonania zobowiązań przyjętych przez Administratora w ramach danego zmówienia.